parallax background

ขวดเซรั่ม อะคิลิค

บรรจุภัณฑ์แบบขวด ใช้บรรจุของเหลว เนื้อสัมผัส แบบครีม แบบน้ำ แบบเจล ซึ่งมีทั้งประเภทแบบขวดปั๊ม ขวดปั๊มโฟม ขวดฝาเกลียว ขวดสเปรย์ ขวดโทนเนอร์ และดรอปเปอร์ รูปทรงมีเอกลักษณ์ หลากหลายสี หลายรูปแบบ